En affärsidé som lyfter.

MAKING IDEAS FLY

Det som börjar i huvudet på en ingenjör blir till avancerade system inom flyg, rymd och närbesläktad teknik. Separationssystem som ser till att satelliter kommer på plats. Dator-, antenn- och mikrovågssystem som gör att dessa satelliter kan kommunicera. Navigations- och positioneringssystem baserade på satellitdata som ökar säkerheten i luften och till havs. Radarbaserade nivåmätsystem och målsökande robotsystem. Extremt feltoleranta realtidssystem som styr datorelektroniken i flygplan, bilar, mobiltelefoner, satellitmottagare, respiratorer och bärraketer. Delsystem till Airbus och Boeing. Laser- och grafikbaserade simuleringssystem för militär utbildning. Och så Gripen.Världens första, och hittills enda 4:e generationens flygplan som är taget i drift.

Ur Saab Aerotechs årsredovisning 1998.